Pravidla

Pravidla soutěže BHHL pro ročník 2021/2022

I. Dodržování bezinfekčnosti na zápasech BHHL
Hráči, trenéři, rozhodčí, časomíra i fanoušci BHHL se řídí aktuálně platnými nařízeními ministerstva zdravotnictví a hygieny při vstupu do vnitřních prostor hokejové haly.
Za dodržování bezinfekčnosti účastníků zápasu jsou zodpovědní za každý jednotlivý tým tito zástupci: Agromex – Pavel Kadaňka, Bastr – Lukáš Langr, Bulls – Richard Morávek, CSKA – Zdena Kölblová, IceBears – David Kužela, Kings – Radek Milán, Panthers – Jiří Veselý, Predators – Jiří Strážnický, Rondo – Robert Orsáček a Sputnik – Pavel Maliňák.
Za rozhodčí a časomíru je zodpovědný Josef Doležel.

II.Základní ustanovení:

 1. Hráči uvedení na soupiskách všech týmů BHHL v ročníku 2019/20 včetně výjimek jsou z následujících pravidel amnestováni, další body platí pouze pro nově příchozí hráče od sezóny 2020/21.
 2. Soutěže BHHL se mohou zúčastnit pouze hobby hráči a amatérští hráči v ledním hokeji, kteří splňují další níže uvedené body.
 3. Soutěže BHHL se nesmí zúčastnit hráči, kteří působili v soutěžích Extraligy, 1. Ligy a 2. ligy v mužích.
 4. Soutěže se nesmí zúčastnit hráči, kteří působili v soutěžích Extraligy juniorů a dorostu.
 5. Soutěže BHHL se mohou zúčastnit hráči, kteří působili v Krajském přeboru mužů, od jejich aktivní činnosti v Krajském přeboru však musí uplynout doba minimálně 10 let.
 6. Soutěže BHHL se mohou zúčastnit, kteří působili v Okresním přeboru mužů, od jejich aktivní činnosti v Okresním přeboru však musí uplynout doba minimálně 5 let.
 7. Soutěže se můžou zúčastnit hráči, kteří působili v 1. a 2. lize juniorů, pokud v aktuální sezóně dosáhnou minimálně 30ti let.
 8. Soutěže se můžou zúčastnit hráči, kteří působili v 1. a 2. lize dorostu, pokud v aktuální sezóně dosáhnou minimálně 25ti let.
 9. Od sezóny 2020/21 nebude žádnému týmu povolena žádná nově příchozí výjimka z výše uvedených pravidel.
 10. Hráči hrající BHHL nesmí nastoupit v žádných registrovaných soutěžích.
 11. K zápasu smí nastoupit pouze hráči uvedení na platné soupisce daného týmu odevzdané do 31.7.2020 nebo řádně dle pravidel dopsaní. V době utkání musí mít každý hráč doklad totožnosti s fotografií pro případnou konfrontaci během utkání či po jeho ukončení.
 12. V případě, že v některém týmu bude odhalen hráč nesplňující výše uvedená pravidla 1.-12. bude tento hráč doživotně vyloučen z BHHL a týmu bude udečteno 10 bodů z aktuálního stavu.
 13. Námitku proti jakémukoliv hráči může vznést pouze vedoucí jednotlivých týmů. Námitka musí být podložena důkazem. Námitka může být podána kdykoliv během aktuálního ročníku soutěže. V případě konfrontace hráče je vedoucí jeho týmu povinen doložit jeho způsobilost dle pravidel do 14 dnů od vznesení námitky. Situaci řídí a řeší disciplinární komise.
 14. Jeden hráč nesmí nastupovat ve více týmech (mimo přestupy). Pouze brankář může v případě nutnosti (marodky apod.) nastoupit za jiný tým. Brankář musí být primárně z řad BHHL, nebude-li domluveno a povoleno jinak.
 15. Hráči mladší 18-ti let mohou hrát pouze s písemným souhlasem rodičů.
 16. Týmy hrající BHHL musí být vybaveny dvěmi sadami barevně odlišných dresů (tmavé, světlé) s čísly na zádech. Kapitáni jednotlivých mužstev musí mít dres označen velkým písmenem “C “, asistent kapitána písmenem ,,A“. Domácí tým vždy volí barvu dresu (hosté se musí přizpůsobit).

III. Předsezónní povinnosti:

 1. Týmy, které projeví zájem hrát soutěž BHHL 2021/22 uhradí na bankovní účet č. 000123-2143250217/0100 v těchto termínech a výši: 25 000,- kč do 31.7.2021 a do 30.11.2021 částku 29 000,- kč. Předkolo play-off a play-off bude hrazeno po dohodě mezi vedoucími jednotlivých týmů po skončení základní části soutěže BHHL.
 2. Každý tým odevzdá platnou soupisku pro sezónu 2021/22 do 31.7.2021. Soupiska musí obsahovat jména a data narození. Na soupisce bude vyznačena výjimka týmu a nově příchozí hráči do týmu (oproti minulé sezóně a i když působili v jiném týmu BHHL).
 3. Tým, který neuhradí startovné nebo neodevzdá soupisku týmu do 31.7.2020 bude potrestán odečtem 3 bodů z tabulky za každou nesplněnou povinnost a pokud nebude sjednána náprava do týdne (7.8.2020) bude ze soutěže BHHL vyřazen.

IV. Herní řád:

 1. Hraje se podle platných pravidel ČSLH na 3 x 15 minut čistého času, přičemž se plně využije určený čas k sehrání daného utkání (tzn. 75 min). Rozhodčí mají za povinnost dbát na bezkontaktnost hry.
 2. Bodové ohodnocení: vítězství = 3 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů. Při nerozhodném výsledku následuje série tří nájezdů. Vítěz bere ještě bod navíc, při nerozhodném výsledku i po nájezdech zůstává výsledek zachován.
 3. Soutěž se bude hrát způsobem: dvoukolově každý s každým. Po ukončení základní části následuje play-off pro 8 nejlepších týmů tabulky. Play-off se hrají na 2 vítězná utkání.
 4. Do play-off mohou nastoupit pouze hráči, kteří v základní části odehráli minimálně 5 utkání.
 5. Utkání se smí zúčastnit pouze hráči uvedení v zápise o utkání.
 6. Utkání budou rozhodovat primárně dva rozhodčí. Pokud zápas bude řídit pouze jeden rozhodčí, musí toto být uvedeno v zápise o utkání (zapsání této skutečnosti je povinností kapitánů obou mužstev).
 7. Utkání může být sehráno pouze v případě, že má mužstvo brankáře a minimálně 7 hráčů v poli. Pokud tomu tak není, bude to považováno jako nesehraní utkání a utkání tak bude kontumován výsledkem 5:0 v neprospěch týmu, který nenastoupil v potřebném počtu hráčů.
 8. V případě nesehraní utkání z jakéhokoliv důvodu bude utkání kontumováno výsledkem 5:0 v neprospěch mužstva, které nesehraní utkání zapříčinilo.
 9. Každé mužstvo může podat v průběhu utkání a do 30 minut po jeho skončení stížnost, utkání však bude dohráno a stížnost bude řešena disciplinární komisí. Rozhodčí pro to učiní příslušná opatření (popsání stížnosti v zápise o utkání).

V. Tresty:

 1. Tresty v utkání: menší trest 1,5 min, větší trest 3,5 min, osobní trest 7 min, osobní trest do konce utkání.
 2. Obdrží- li hráč trest do konce utkání, má automaticky zastavenu činnost na jedno celé soutěžní kolo. V případě nutnosti rozhodčí popíše přestupek s návrhem na trest vyšší, pak o výši trestu rozhodne komise.
 3. Obdrží-li jeden hráč v soutěži třetí vyšší trest, má od této doby pozastavenou činnost do konce aktuálního ročníku soutěže (informace proběhne i na internetových stránkách).
 4. Za napadení rozhodčího hráčem, nebo funkcionářem klubu (v utkání i po něm) následuje automatické vyloučení hráče či funkcionáře ze soutěže BHHL a to navždy. Pokud hráč BHHL hrající i jinou brněnskou amatérskou soutěž, ve které obdrží trest doživotního vyloučení, bude trest přenosný a platný i v BHHL a pro takového hráče bude následovat doživotní vyřazení i z BHHL.
 5. Při případném hromadném napadení lze potrestat vyloučením ze soutěže BHHL i celý tým.
 6. Při úmyslném zranění hráče, zváží komise BHHL další setrvání proviněného hráče v soutěži BHHL.
 7. Pokud ukončí rozhodčí v průběhu hry utkání za napadení rozhodčího, či z jiného důvodu, bude utkání přerušeno a kontumován (5:0) v neprospěch proviněného týmu. Případné dosažené body hráčů v utkání týmu, který se neprovinil, budou zohledněny v kanadském bodování soutěže. Tým, který se provinil, je bez nároku zohlednění bodů hráčů do kanadského bodování soutěže BHHL.
 8. O kontumacích a disciplinárních trestech rozhoduje ve sporných případech disciplinární komise.

VI. Soupiska mužstva a přestupy:

 1. Soupiska každého mužstva může obsahovat maximálně 22 hráčů + 3 brankáře, musí být zaslána ke zveřejnění na internetových stránkách soutěže BHHL nejpozději do 31.7.2020. V tabulce bude vyznačna výjimka a nově příchozí hráči do týmu.
 2. Během jedné sezony lze na soupisku dopsat jen 5 nových hráčů, kteří nepůsobí v žádném mužstvu BHHL.
 3. V rámci týmů BHHL může každý hráč přestoupit z jednoho mužstva do druhého jen jednou v daném ročníku, přičemž start v novém týmu mu bude umožněn až po dokončení započatého hracího kola. Pohyb – přestup hráčů v rámci týmů BHHL není nijak limitován. Případný trest pozastavení činnosti si přenáší s sebou do nového působiště. Přestup musí být řádně nahlášen vedení BHHL, vedoucímu mateřského klubu a vedoucímu týmu, do kterého přestupuje. Žádné povolení či souhlas mateřského klubu není nutný. Za hráče se nevyplácí žádné odstupné ani žádná provize.
 4. Pohyb na soupisce končí ukončením základní části sezóny, během play off nejsou přestupy ani dopisování hráčů povoleny. Vždy platí, že maximální počet hráčů na soupisce je 22 + 3 brankáři.
 5. Před zahájením sezóny, do odevzdání soupisek lze vyměnit libovolný počet hráčů za hráče, kteří doposud v BHHL nepůsobili. Všichni tito příchozí hráči musí splňovat pravidla a podmínky soutěže BHHL.

VII. Zápis o utkání:

 1. Před zahájením každého utkání předají obě mužstva soupisku hráčů (jmenný seznam včetně čísel dresů) hrající aktuální utkání obsluze časomíry.
 2. Není povoleno zapisovat na soupisku hráče, který se utkání neúčastní.
 3. Obsluha časomíry zanese soupisky do elektronického zápisu na webu ahl.cz a dále do něj během utkání zaznamenává všechny náležitosti.
 4. Po ukončení utkání nechá provést obsluha časomíry kontrolu zápisu o utkání u kapitánů jednotlivých mužstev. Kapitáni jednotlivých mužstev a rozhodčí mají povinnost zápis o utkání odsouhlasit (děje se na stanovišti časomíry před odchodem do šatny).

VIII. Platby rozhodčím a časomíře:

 1. Platba rozhodčím a časomíře bude prováděna vždy před zápasem hotově. Vedoucí obou týmů předají časomíře 250,- a dvěma rozhodčím 800,-. Pokud se dostaví jen jeden rozhodčí, dostane 400,-. Celkem tedy náklady na zápas 1500,- což je 525,- na jeden tým.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Správním orgánem soutěže je výbor BHHL, ve kterém je po jednom zástupci každého týmu, tedy 11 členů. Výbor se schází minimálně jednou ročně po skončení aktuálního ročníku. V případě potřeby (závažné porušení pravidel či narušení chodu soutěže) se výbor schází operativně.
 2. Rozhodčím orgánem soutěže je disciplinární komise pro sezónu 2020/21 sestávající se z těchto členů – Jiří Veselý (Panthers), Jiří Strážnický (Predators) a Zdenka Kolblová (CSKA). Komise zpracovává a řeší případy porušení pravidel, námitky vedoucích týmů, schůzi výboru BHHL a další situace. Komise má za povinnost vyjádřit se k podnětu (situaci) do 7 dnů od vzniku.  Komise je volená a hlasování probíhá každý rok po skončení aktuálního ročníku na výroční schůzi.
 3. Informace, změny, dotazy a diskuse budou probíhat přes internetovou stránku www.bhhl.cz a e-mailovou komunikaci.
 4. Nedodržení výše uvedených pravidel může znamenat vyloučení týmu či hráče ze soutěže. Případné porušení pravidel soutěže mohou mužstva prokázat v průběhu celého ročníku soutěže.
 5. Vedení soutěže si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat stávající pravidla podle vývoje situace a to i v průběhu sezóny (nečekaně vzniklé situace apod.)

v Brně dne 1.9.2021

Leave a Reply