Vyjádření disciplinární komise k nepovolenému startu Pavla Maliňáka v zápase 13.10.

V pondělí 13.10. nastoupil v zápase Sputnik – Kings Pavel Maliňák, ačkoliv měl v tomto kole stopku za trest do konce utkání v zápase z 6.10. Sputnik – Rondo. Na základě vlastní žádosti zdůvodněné nedostatečným počtem hráčů Sputniku získal od Kings povolení v zápase startovat.

Na četné podněty hráčů z několika různých týmů soutěže se diciplinární komise začala událostí zabývat.

Stopka na zápas následující po vyšším trestu se uděluje proto, aby se provinilý hráč nad sebou zamyslel, zpytoval svědomí, poučil se ze své chyby a v budoucnu ji neopakoval. Neexistuje žádný důvod k tomu, aby byla stopka prominuta, stejně jako k tomu, aby provinilý hráč o prominutí vůbec žádal. Kings pochybili, nemůže být v pravomoci týmu prominout dle pravidel nařízený trest. Ale v prvé řadě pochybil Pavel Maliňák v tom, že se vůbec pokusil svému trestu vyhnout. Svým jednáním vědomě porušil pravidla soutěže a znevážil chování a herní morálku všech hráčů, kteří je dodržují. S přihlédnutím k tomu, že hráčů Sputniku nakonec do zápasu nastoupilo 11 (+ brankář) se disciplnární komise rozhodla původně uložený trest zdvojnásobit, tedy uděluje Pavlu Maliňákovi stopku na následující dva zápasy Sputniku – 20.10. proti Ravens a 27.10. proti CSKA.

disciplinární komise

Vyšší tresty – 4. kolo BHHL

Ve čtvrtím kole BHHL byly uděleny následující vyšší tresty:

  • David Zem (HC MBL Devils) – Osobní Trest za nesportovní chování – 7 min
  • Pavel Maliňák (HC Sputnik Honeywell) – Osobní trest do konce utkání
  • Dalibor Hruška (HC Rondo) – Osobní trest do konce utkání

Vyšší tresty – 3. kolo BHHL

Ve třetím kole BHHL byly uděleny následující vyšší tresty:

  • Antonín Hrabal (HC Bulls) – Vyšší Trest za hrubost – 3,5 min
  • Radek Majer (HC Rondo) – Vyšší Trest za hrubost – 3,5 min
  • Jiří Strážnický (HC Predátors) – Osobní Trest za nesportovní chování – 7 min

Galavečer brněnského amatérského hokeje

Dne 21.6. 2014 od 20:00 v Risto Pizza Pubu Tusto (Nové sady 25 v budově Titania) se uskuteční hokejový galavečer – oficiální zakončení sezony 2013/2014 pro týmy amatérských soutěží BHHL a OBL. Jedná se o moderovaný večer s předáváním cen a trofejí pro hráče OBL a individuálních trofejí pro hráče BHHL a bohatým kulturním programem.
V ceně vstupenky je dvouchodová degustační večeře s dezertem.
Vstupenky v ceně 300,- Kč je možné přednostně rezervovat do 15.6., poté půjdou do volného prodeje.

Karel Kopecký tel: 604223116
Martin Kružík tel: 774812437

další info zde: http://https//www.youtube.com/watch?v=VVudEBTwptk

nebo u nás na fóru atd.

Hráč Tomáš Milfait, Ice Bears, obdržel dne 5.3. v utkání CSKA – IceBears třetí vyšší trest v sezóně 2013/2014 BHHL a je mu s ohledem na platná pravidla BHHL pozastavena činnost do konce aktuálního ročníku soutěže.

Vyjádření disciplinární komise ohledně určení pořadí v konečné tabulce po základní části

Vzhledem k tomu, že v pravidlech BHHL není přesně specifikováno, která kritéria jsou určující pro konečné umístění týmů v tabulce při rovnosti bodů, došla disciplinární komise k závěru, že budeme postupovat podle pravidel ČSLH, která máme uvedena jako bernou minci.
Níže uvádíme pouze upřesnění kritérií, podle kterých se sestavuje tabulka v průběhu sezóny a následně na jejím konci.

Tabulka v průběhu základní části je sestavována na základě těchto kritérií:
1. počet bodů v tabulce
2. při shodnosti bodů rozhoduje rozdíl celkového skóre
3. více vstřelených branek
4. vzájemný zápas

Ve chvíli, kdy skončí základní část a všechny týmy již mají odehraný plný (stejný) počet zápasů, je pořadí kritérií, která určují pořadí týmů v tabulce  jiné. V tu chvíli je totiž při shodném bodovém zisku již kladen větší důraz na vzájemné zápasy těchto týmů! Je-li týmů se shodným bodovým ziskem více, vytvoří se tzv “mini tabulka”, ve které jsou zohledněny pouze jejich vzájemné zápasy. V průběhu sezóny je tento fakt brán jako méně směrodatný, jelikož celkový počet zápasů (i vzájemných) ještě není konečný a pro tabulku je tak méně určující.

Tabulka po konci základní části je sestavována na základě těchto kritérií:
1. počet bodů
2. při shodnosti bodů rozhoduje vzájemný zápas
3. při shodném poměru zápasů týmů se stejným bodovým ziskem rozhoduje skóre ze vzájemných zápasů
4. rozdíl celkového skóre
5. více vstřelených branek

Určení pořadí týmů v konečné tabulce po základní části se bude řídit těmito pravidly.

V praxi to pro nás znamená:
2. HC Kings, 3. HC Ice Bears
5. HC ZFP Panthers, 6. HC Predators
10. HC Ravens, 11. HC Vikings